Strategisch plannen: Wat gaat 2021 jou brengen?

Macro, meso en micro analyse

We staan aan het begin van 2021 en COVID-19 beheerst ons leven nu al ruim 8 maanden. Nog nooit, buiten een oorlog om, hadden de consequenties van alle maatregelen zo’n impact op ons leven. Als we ons richten tot de ondernemers kunnen we niet anders concluderen dat de ene bedrijfstak harder lijdt onder COVID-19 dan de andere. Voor de ondernemers die er hard onder lijden, schrijf ik deze weken een aantal blogs om de onderneming in beeld te brengen en van daaruit misschien weer perspectief te kunnen bieden.

De komende weken wil ik de ondernemer meenemen in de kansen en bedreigingen uit de macro-omgeving. Samen nadenken over de consequenties voor jou als ondernemer.

COVID-19 beperkt ons allemaal, maar we kunnen nu al wel nadenken hoe mensen straks gaan handelen als wij allemaal ingeënt zijn en het virus onder controle is. Ontstaan er dan kansen of liggen er nog meer bedreigingen op de loer en gaan we op een andere manier naar de klant/gast kijken. Vragen waar u antwoord op wilt krijgen.

Kansen en bedreigingen ontstaan vanuit de omgeving en verdelen we in meso- en macro-factoren. Om de macro-omgeving te analyseren, gebruiken we de “DESTEP-methode”. DESTEP staat voor demografische, economische, sociaal culturele, technologische, ecologische, en politieke factoren.

Wat wordt ‘het nieuwe normaal’?

Het nieuwe normaal is een heel abstract begrip, maar als we het tegen de zes factoren van de DESTEP afzetten, kunnen we ons er een beeld bij vormen en het concreet maken. Nieuwe inzichten leveren kansen en beschermen ons tegen de bedreigingen. Laten we eerst eens kijken vanuit de demografische hoek oftewel de kenmerken uit de bevolking. De overige factoren komen in de volgende blogs aan bod.

Demografische factoren

Wat verwachten wij van de migrantenstromen? Hoe kijken we straks naar de doelgroep jong en oud? Gaan we een verschuiving zien van stad naar platteland oftewel suburbanisatie? Gaan oudere mensen, een niet onbelangrijke grote doelgroep die veel te besteden heeft, ander eisen stellen aan het consumeren? Wat gebeurt er met het thuiswerken? Ontstaan er grotere loonverschillen, omdat een grotere groep buiten de boot valt? Allemaal voorbeelden van demografie.

Probeer met behulp van de onderstaande vragen antwoord te vinden op wat voor jou essentieel is:

  • Welke relevante trends hebben zich op demografisch gebied voorgedaan?
  • Welke relevante trends/ontwikkelingen doen zich mogelijk in de (nabije) toekomst voor op demografisch gebied?
  • Wat kunnen we verwachten?

Kies de demografische aspecten, waarvan een aantal voorbeelden genoemd zijn onder het kopje demografische factoren, die relevant zijn voor jouw organisatie en beantwoord hoe dit aspect:

  • in het verleden de groei van de organisatie heeft gestimuleerd;
  • momenteel een rol speelt in de organisatie;
  • in de toekomst belangrijk wordt voor de organisatie.

In een nieuw jaar met nieuwe kansen is het raadzaam om je voor te bereiden op het nieuwe normaal. Praat er met bekenden over of reageer op deze blog. Wees vindingrijk, want iedere bedreiging biedt ook weer mogelijkheden, als je er maar over nadenkt.

Volgende week behandelen we twee andere factoren uit de macro-omgeving van de DESTEP.

Voor meer informatie of begeleiding kun je contact opnemen via: info@marcelratering.nl

Andere blogs in deze blogreeks:

Geplaatst in Blog.