Strategisch plannen: Wat gaat 2021 jou brengen? (2)

Vorige week deelde ik mijn eerste blog van dit jaar. Daarin behandelde ik de demografische factoren als onderdeel van de DESTEP-analyse. Deze week behandel ik in de serie “de omgevingsfactoren” de economische en de sociaal-culturele factoren.

Ter voorbereiding licht ik beide variabelen even toe.

Economische factoren

Bij economische variabelen voor jou en de onderneming kun je denken aan conjuncturele schommelingen, de ontwikkelingen op loongebied en de kosten die banken doorberekenen zoals de rente. Ben je de enige aanbieder in de omgeving, dan hebben economische variabelen minder invloed op de onderneming dan wanneer je in een concurrerende markt opereert. De tijd en de snelheid waarmee alles gebeurt, hebben wel grote consequenties voor de onderneming. 

Als de omzet daalt in bepaalde sectoren, dan is dit van invloed op de huurprijzen, die daarmee de vastgoedsector raken. Uit het verleden weten we dat als de vastgoedsector geraakt wordt, dit ook weer consequenties heeft voor de kredieten van banken. 

De werkgelegenheid verandert ook. We zien nu al een verschuiving van medewerkers uit de horeca naar de zorg, daarom zal omscholing hoog op de politieke agenda komen te staan.

Sociaal-culturele factoren

Sociaal-culturele factoren zijn factoren die met culturele en sociale normen en waarden te maken hebben. Je kunt hierbij denken aan nieuwe trends in onze samenleving (afhaalmaaltijden of online shopping), culturele bezwaren tegen een product of dienst (de zwartepietendiscussie) en zeker niet te vergeten de 1,5 metermaatschappij waar we voorlopig nog mee te maken krijgen. Welke sociaal-culturele factoren verdienen volgens jou absoluut aandacht en waarom. Welke visie deel jij en welke factoren beïnvloeden jouw onderneming positief of negatief.

Feiten en cijfers

Hoe kijkt de wereld naar de ontwikkeling op economisch en sociaal cultureel vlak en welke consequenties hebben deze ontwikkeling op jouw onderneming? Wat betekenen die waarnemingen voor de keuze die je maakt? Gegevens over economische en sociaal-culturele factoren zetten wij om in indicatoren zoals het bbp, de werkgelegenheid, de consumptie en investeringen. Geschat wordt dat het bbp voor 2020 daalt met bijna 7 % en dit is een verdubbeling ten opzichte van de kredietcrisis. Dit betekent dat we in heel zwaar weer zitten. Kengetallen en informatie hierover vind je bij het CBS en SCP.

Probeer met behulp van de onderstaande vragen antwoord te vinden over economische en sociaal-culturele factoren die op jouw onderneming van toepassing zijn.

 • Welke trends hebben zich op economisch gebied voorgedaan?
 • Welke trends/ontwikkelingen kunnen we verwachten?
 • Kies de economische aspecten die relevant zijn voor jouw onderneming en beantwoord vervolgens hoe dit economisch aspect:
 1. in het verleden de groei van de onderneming heeft gestimuleerd;
 2. momenteel een rol speelt in de onderneming;
 3. in de toekomst belangrijk wordt voor de onderneming.
 • Welke trends hebben zich op sociaal-cultureel gebied voorgedaan?
 • Welke trends/ontwikkelingen kunnen we verwachten op sociaal- cultureel gebied? 
 • Kies de sociaal-culturele factoren die relevant zijn voor jouw onderneming en beantwoord voor ieder aspect:
 1. wat de historische invloed van dit aspect is geweest op de onderneming;
 2. wat de huidige invloed is van dit aspect op jouw onderneming;
 3. wat de toekomstige invloed lijkt te worden van dit aspect op jouw onderneming.

Ook nu raad ik iedere ondernemer aan om zich voor te bereiden op het nieuwe normaal. Praat er met collega’s over of in deze blog. 

Volgende week behandelen we de resterende factoren uit de macro-omgeving.

Voor meer informatie of begeleiding kun je contact opnemen via: info@marcelratering.nl

Andere blogs in deze blogreeks:

Geplaatst in Blog.