Strategisch plannen: Wat gaat 2021 jou brengen? (3)

Deze week behandel ik in de serie “de omgevingsfactoren” de politieke, ecologische en technologische factoren. Dit zijn ook de laatste drie factoren uit de macro-omgeving.

Ter voorbereiding licht ik de factoren toe.

Politieke factoren

Bij politiek factoren tracht de overheid de gang van zaken in het economische leven te sturen. Zo kan de overheid bijvoorbeeld invloed uitoefenen op het prijsniveau, de inkomensverdeling, de arbeidsmarkt, de economische groei, etc... Voorbeelden van politieke factoren die op dit moment actueel zijn, zijn de strenge maatregelen die er aankomen om de gezamenlijke CO2 doelstellingen te bereiken. Ook de gevolgen van de opgelegde bedrijfssluiting dwingt ondernemingen tot verandering. Daarnaast probeert de politiek veel te redden met diverse steunmaatregelen, omdat de ingrepen heel rigoureus zijn. Persoonlijk maak ik mij zorgen om de reparaties die na Corona doorgevoerd worden. Het geleende geld zal terugbetaald moeten worden en dat treft ons straks hoe dan ook allemaal. Geen onbelangrijk punt om daar nu al over na te denken. 

Ecologische factoren

Ecologische factoren zijn factoren die met de zorg voor het milieu te maken hebben en krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht, hierdoor worden de milieuvoorschriften ook scherper en moeten er beperkingen opgelegd worden aan productieprocessen. Deze beperkingen, die men als bedreiging ervaart, kunnen zeker ook weer kansen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van geluidshinder of de overstap naar duurzame productie. In eerste instantie wordt het bedrijf gedwongen om te investeren en ervaren we dit als een bedreiging, maar op het moment dat jij je aanpast, creëert het ook mogelijkheden om je te onderscheiden en de bedreiging om te zetten in een kans. Zo kopen overheidsinstanties vandaag de dag alleen nog in bij ondernemingen met een duurzaamheidskeurmerk. We weten allemaal dat de overheid samen met lagere overheden, zoals provincie en gemeente, grote afnemers zijn van diensten en producten. Deze vraag ontstaat niet alleen vanuit de overheid, maar de laatste tijd ook steeds vaker vanuit de consument. Om de continuïteit te bewaken moet je mee. De aarde groeit niet mee met de wereldbevolking.

Technologische factoren

Technologische factoren zijn factoren die in onze westerse samenleving niet meer weg te denken zijn. Technologische ontwikkelingen worden vaak de motor van onze economie genoemd, maar zorgen ook steeds meer voor een kortere levensduur van een product of dienst. Dankzij technologische ontwikkelingen is er sprake van een continue verbetering van productiemethoden en innovaties van goederen en diensten. We horen constant in het nieuws dat als je niet meegaat in de digitalisering, je het niet gaat redden. Goede voorbeelden van aanpassingen die wij doorvoeren door de technologische ontwikkelingen, zijn de afhaaldiensten en de online-shopmogelijkheden die bedrijven aanbieden. Als de consument niet naar je toekomt, moet jij naar de consument.

De regie over jouw onderneming houden, is vooruitkijken. Probeer daarom met behulp van de onderstaande vragen antwoord te vinden over politieke, ecologische en technologische factoren die op jouw onderneming van toepassing zijn.

  • Welke trends hebben zich op politiek, ecologisch en technologisch gebied voorgedaan?
  • Welke trends/ontwikkelingen kunnen we verwachten?

Kies de politieke, ecologische en technologische aspecten die relevant zijn voor jouw onderneming en beantwoord vervolgens hoe dit politiek, ecologisch en technologisch aspect:

1. in het verleden de groei van de onderneming heeft gestimuleerd;

2. momenteel een rol speelt in de onderneming;

3. in de toekomst belangrijk wordt voor de onderneming.

Ook nu raad ik iedere ondernemer aan, bereid je voor op het nieuwe normaal. Praat er met collega’s over of in deze blog. 

Volgende week komen we een stapje dichter bij de onderneming en kijken wij naar de meso-omgeving. Dit noemen we ook wel de factoren binnen de bedrijfskolom. De bedrijfskolom is de weg die een product/dienst aflegt van de oerproducent naar de consument.  Tot volgende week.

Voor meer informatie of begeleiding kun je contact opnemen via: info@marcelratering.nl

Andere blogs in deze blogreeks:

Geplaatst in Blog.