Mesoanalyse

De mesoanalyse van de directe omgeving

Deze week behandel ik in de serie “de omgevingsfactoren” de factoren uit de directe omgeving. 

De krachtenvelden in de mesoanalyse, waarop je invloed kunt uitoefenen, liggen in de directe omgeving van je onderneming. In mijn vorige blogs kwamen de factoren uit de macro-omgeving aan bod. Deze zijn individueel niet te beïnvloeden. Daar heb je de landelijke organisaties voor nodig, zoals het VNO-NCW of voor de horeca bijvoorbeeld het Koninklijke Horeca Nederland.

Ieder bedrijfstak heeft een eigen branchevereniging die de belangen voor de groep in Den Haag behartigt. De vijf concurrentiekrachten die Porter uit de directe omgeving benoemt, zijn: potentiële toetreders, de substituten, de leveranciers, de afnemers en de concurrentiekracht van spelers onderling. Hieronder worden ze één voor één kort toegelicht.

Potentiële toetreders

Bij potentiële toetreders kijk je of het voor de concurrentie eenvoudig is om toe te treden tot de markt waarin jij actief bent. Hebben zij veel geld nodig, stapt jouw klant makkelijk over naar een ander of hoe is de toegang tot technologie?

Substituten

Bij de kracht van de substituten kijken we vooral naar de vervangbaarheid van het product of de dienst. Zelf vind ik roomboter en de vervangende producten zoals margarine, halvarine etc. altijd een mooi schoolvoorbeeld. Al snel is er voor de concurrent dan voordeel te halen d.m.v. van de prijs, maar staan de prijs en de kwaliteit nog wel in de juiste verhouding. Wees hier creatief in en benoem waarin jij je onderscheidt.

Leveranciers

Bij de kracht van de leverancier is het van belang om te kijken hoe afhankelijk je bent van de leveranciers. Ben je aan leveranciers gebonden met contracten, waardoor je misschien wel een te hoge prijs betaalt of in hoeverre heeft een leverancier een belang in jouw onderneming? Leveranciers kunnen een toegevoegde waarde hebben, maar kunnen ook een blok aan je been zijn.

Afnemers

Bij de kracht van de afnemers kijk je eigenlijk omgekeerd. In hoeverre ben jij van belang voor een grote groepen afnemers. Kunnen zij een stempel drukken op jouw bedrijf, als zij zich bundelen en jouw dwingen tot prijsafspraken of leveranties? Omgekeerd kan het ook positief uitwerken, wanneer grote groepen afnemers jouw onderneming juist positief beïnvloeden.

Concurrentiekracht

Als laatste is er dan nog de concurrentiekracht van spelers onderling op de markt. Je kijkt naar de hoeveelheid concurrenten. Wordt de markt bepaald door enkele grote spelers of zijn het er veel? Kun je de concurrentieslag aan, als er machtige spelers actief zijn in die markt of kijk je meer naar een niche. Als de tegenpartij machtig is, dan kun je al gauw in een ongelijke strijd belanden, die je nooit kunt winnen.

Belangrijk en voor iedere kracht geldt, dat je altijd kijkt naar de kosten die je maakt als je wilt veranderen of wanneer je anticipeert op een van de krachten. Vaak hebben ingrepen financiële gevolgen voor de onderneming. Probeer die in kaart te brengen.

In het afgelopen jaar hebben veel ondernemers zich aangepast en zijn hele markten op de kop gezet. Het online shoppen is sterk toegenomen. De manier van leveren ook. Daar waar de klant eerst naar je toe kwam, zie je veel ondernemers nu naar de klant toe gaan. Ik verwacht dat deze trend blijvend is, hoewel we de klanten ook wel weer snakken naar meer mobiliteit. Hoe gezellig is het om er even uit te gaan. Misschien moet je wel inzetten op twee sporen.

Kijk, aan de hand van de beschrijving van de krachten uit het model van Porter (door), met je eigen bril naar je onderneming. Hoe bereid jij je voor op het succes van jouw bedrijfje?

Voor meer informatie of begeleiding kun je contact opnemen via: info@marcelratering.nl

Andere blogs in deze blogreeks:

Geplaatst in Blog.