Interne analyse

De analyse van de directe omgeving

Krijg grip op je eigen organisatie en ga met vertrouwen 2021 in.

Als laatste blog uit de reeks strategisch management (externe en interne analyse) behandel ik de interne analyse.

De factoren die van invloed zijn op in je eigen onderneming zijn gebaseerd op het model van McKinsey: Shared values (gedeelde waarden), Strategie, Structuur, Systeem, Stijl, Staff (medewerkers) en Skills (vaardigheden).

Shared values

De Shared values (gedeelde waarde) worden vaak zichtbaar in een missie- en visiebeschrijving. Iedere organisatie heeft een missie en visie, alleen stralen we die niet altijd uit. Zo kan de missie en visie van een horecaondernemer beschreven staan als: ‘Vanuit dienstgerichte gedachten verzorgen wij met gekwalificeerde medewerkers gastvrijheid, kwaliteit en beleving, waar de gast centraal staat’. De lading van een gedachte van een onderneming kan hiermee gedekt zijn en de gast weet wat hij kan verwachten. Op deze wijze kun je een missie en visie van elke kleine onderneming beschrijven. Het is trendy, als je de missie en visie aanvult met kreten zoals sociaal maatschappelijk, duurzaam en innovatief.

Strategie

Zodra de missie, visie en gedeelde waarden zichtbaar zijn, vertalen wij dit verder in de onderneming. Hierdoor belanden we bij de Strategie. Men kan de strategie kwantificeren door aan de financiën, de product-marktcombinaties, de marketingmix, het netwerk en de innovatie getallen te hangen. 5% meer winst, 3% omzetgroei in een nieuwe product- marktcombinatie zoals online shopping, groei van het netwerk t.o.v. van het vorige jaar en nieuwe innovaties om de omzet te laten stijgen of de kosten te verminderen. Het zijn allemaal voorbeelden. We kwantificeren de factoren uit de onderneming om het meetbaar te maken.

Structuur

De Structuur van de organisatie vinden we terug in een organogram, die de hiërarchie in de onderneming weergeeft. Een onderneming kan heel hiërarchisch zijn opgebouwd, maar steeds vaker zien we de hang naar meer zelfsturing van teams, waardoor organisaties platter worden wat de snelheid van handelen ten goede komt. Let wel op dat de snelheid ook snel kan leiden tot onachtzaamheid.

Bij de structuur hebben we ook al een deel van de volgende factor beschreven, want bij Systeem leg je de formele en informele werkwijzen en afspraken vast. Monitoren en interne procesbeschrijving zijn de aandachtsgebieden. Je wilt namelijk als het fout gaat de zere plek boven halen, om op deze manier de efficiëntie en effectiviteit te borgen. Meten is weten!

Staf

De Staf is eigenlijk een directe afleiding van het organogram. Hier praten wij over de personeelssamenstelling en de kwaliteit van de medewerker ofwel het opleidingsniveau. Een hot issue is natuurlijk de verdeling van functies (man/vrouw) in een onderneming, maar zeker ook de tevredenheid van je medewerkers. Veel dienstverlenende bedrijven onderscheiden zich op dit punt. Een tevreden medewerker creëert tevreden gasten/klanten.

Stijl

Stijl van het management betekent hier de manier van leiding geven. Hoe stel jij je op als ondernemer t.o.v. van de medewerkers en de gast/klant. Gasten en klanten zijn hier gevoelig voor. Onze sociale normen en waarden veranderen en hebben direct invloed op verandering van leidinggeven.

Skill

Ten slotte is er nog de factor Skill oftewel vaardigheid.  Zijn onze medewerkers ervaren genoeg, als zij in de frontline staan en zichtbaar zijn voor de gast/klant. In veel dienstverlenende ondernemingen komen de medewerkers in aanraking met de gast/klant en dit vraagt om bepaalde competenties. Hoe vaak zien wij het hier al mis gaan. Ondernemers wees hier scherp op. Juist nu het moeilijk is, liggen hier mogelijkheden om je te onderscheiden.

Kijk, aan de hand van de beschrijving van de factoren uit het model van McKinsey met je eigen bril naar je onderneming. Hoe bereid jij je voor op het succes van jouw bedrijfje in 2021?

Voor meer informatie of begeleiding kun je contact opnemen via: info@marcelratering.nl

Andere blogs in deze blogreeks:

Geplaatst in Blog.