Opleiden & Coachen

De ervaring die ik in de afgelopen 37 jaar heb opgedaan in het ondernemerschap en in het opleiden zijn de aanleiding geweest om Ratering Opleiden en Coachen op te zetten. Met deze opgedane kennis wil ik voor u een coach/opleider zijn die u of uw onderneming van advies voorziet, motiveert, richting geeft, coacht, ondersteunt, doelen stelt en opleidt om succesvol te worden of te blijven. Zo streven wij gezamenlijk onze idealen na.

 • Heeft u vragen over uw onderneming?
 • Behaalt u niet de rendementen die u verwacht?
 • Wilt u weten of u nog op de goede weg zit met uw onderneming?

Waarmee kan ik u helpen?

Het ondernemerschap is topsport en door de hectiek verlies je al snel de grip. Bedrijfsblindheid ligt op de loer. Veel ondernemers missen een juiste strategie en leven van dag tot dag. In de huidige tijd waar de markten complexer, onvoorspelbaarder en snel aan verandering onderhevig zijn, is juist een missie en een visie met een passend operationeel plan van essentieel belang. Mogelijke punten van aandacht zijn o.a.:

 • Analyse van de huidige situatie;
 • Het zoeken van knelpunten in de organisatie;
 • Sterkte-zwakte-analyse;
 • Concurrentieonderzoek;
 • Interne processen monitoren;
 • Aanscherpen en bewaken van het concept (borging van de KPI’s);
 • Marketingplan opstellen;
 • Toetsen van financiële aspecten zoals kostprijsberekening, winstgevendheid;
 • Samenstelling van het juiste assortiment (breed/diep);
 • Het creatief vermogen verruimen van u of het personeel;
 • Zoeken naar trends en ontwikkelingen en hoe deze in te zetten.

Wat kan ik samen met u bereiken?

Soms heb je gewoon iemand nodig die je niet naar de mond praat maar op gelijk niveau met je praat en weet hoe de business in elkaar zit. Iemand die je een spiegel voorhoudt waardoor je scherp blijft met als resultaat:

 • Uitbreiding en of groei van het bedrijf;
 • Consolideren van het merk;
 • Positioneren op de markt;
 • Onderscheidend vermogen creëren;
 • Gast/klantbeleving verhogen;
 • Een passende bedrijfsvoering ontwikkelen;
 • Je product blijvend laten aansluiten bij de doelgroep
 • Gewoon succesvol met meer winst.